Tisk této stránky

Tisk stránky

Český a Slavkovský Les na kole

za přírodními krásami a lázněmi západních Čech

 

Termín:

1. - 5.  8. 2018

Cena:

 3 300 Kč

Český les tvoří pohraniční pohoří od Domažlic po Dyleňský les - Krajina Českého lesa se svým rázem velmi podobá Šumavě, je však v průměru o 300–500 m nižší. Nejvyšším vrcholem je Čerchov (1 042 m n. m.) Tato pohraniční oblast byla roky uzavřená veřejnosti a najdeme zde několik desítek zaniklých vesnic, nad jejichž troskami se opět ujímá vlády příroda a dotvářejí jedinečnou atmosféru Českého lesa. Pro severní část Českého lesa jsou charakteristická vrchovištní rašeliniště s borovicí blatkou a svébytnou rašeliništní květenou. Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les je možné přirovnat k hornatému ostrovu zeleně, klidu a dosud málo narušené přírody v geografickém trojúhelníku Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí, především západočeských lázní. Ochranou těchto míst s tvorby minerálních pramenů se chráněná krajinná oblast Slavkovský les výrazně odlišuje od ostatních chráněných krajinných oblastí v republice.

Program zájezdu:

Program může být změněn v závislosti na počasí, povětrnostních podmínkách a jiným nepředvídaným okolnostem. Zájemcům můžeme doporučit ještě další alternativy.

1. den

Z Plané pojedeme lesní cestou údolím Hamerského potoka k soutoku se Mží a potom romantickým lesnatým kaňonem řeky Mže do Pavlovic. Nad obcí Pavlovice je bývalý čedičový lom s možností koupání. Potom přes Damnov dojedeme ke zřícenině kostrela sv.Jána u Kočova (Zdenek Troška použil zříceniny jako peklo v pohádce Z pekla štěstí).  Po vedlejších silničkách se vrátíme do Plané. Trasa je mírně zvlněná. 

2. den

Mariánské Lázně, Kladská rašeliniště, Kynžvart lázně a zámek 

Z Plané po cyklostezce do Chodové Plané kde je zámek a pivovar s restaurací ve skále. Dál pojedeme lesní cestou kolem kosatcové louky do Mariánských Lázní. Projedeme Mariánské Lázně a lesem vystoupáme až do přírodní rezervace Kladská. Na Kladské projdeme rašeliniště, je tu několik restaurací a také Dům Slavkovského lesa. Dále je možné sjet do lázeňského města Kynžvart, k zámku Kynžvart a zpět do Plané,  nebo pokračovat po náhorní plošině Slavkovského lesa přes obec Prameny kolem Dlouhé stoky k hadcovému vývěru Tři křížky s rostlinnými endemity. U Třech křížků je  lokalita Úpolínová louka připomínající severskou krajinu. Přes Prameny sjedeme do Mariánských  Lázní, navštívíme kolonádu a vrátíme se do Plané. Pozvolné stoupání do 900 metrů délka dle výběru trasy 65 až 75 kilometrů.

3. den

Tachov , jízdárna Světce (Národní kulturní památka, možnost domluvit prohlídku)

Z Plané přes osadu Karlín lesní cestou do Tachova. Tachov - zámek, hradby a historické centrum. Podél řeky Mže k historické Jízdárně ve Světcích  která je po vídeňské druhou největší ve střední Evropě. Dnes je opravená a je vyhlášená národní kulturní památkou. Podél Mže na přehradu Lučina a dále údolím Sklářského potoka k německé hranici. Podél hranice k přechodu Broumov a lesem sjedeme k lesnímu rybníku Kajetán. Přes Broumov  se vrátíme do Plané. Cca 60 kilometrů, stoupání do 900 metrů.

4. den

Český Les - Německá strana.

Plané po silničce na Kyjov, Zadní Chodov, Chodský ÚjezdJalový Dvůr,  Žďár do hraničních lesů, po bývalých hraničních signálkách na opuštěný hraniční přechod Grusbach a podél hranice na německé straně nad městem Mähring  po zvlněné cestě kolem Tereziánských hraničních kamenů se vrátíme do Čech.  Sjedeme do obce Tři Sekery, na trase je rozhledna a krásný lesní židovský hřbitov nad Drmoulem.  Přes Chodovou Planou se vrátíme do Plané. Cca 65 km, stoupání do 800 metrů.

5. den

Údolím Kosího potoka.

Kosí potok pramení v oblasti Českého lesa pod vrcholkem Dyleň ( 940 m.n.m.). Na dolním toku vytvořila voda hluboké kaňoňovité údolí dnes chráněné jako přírodní park Kosí potok. Ten představuje lidskou činností málo narušenou krajinu. 

Z Plané přes Chodovou Planou, Dolní Kramolín, Tabákový mlýn pod Lazurovým vrchem, kolem pramene Čiperka, Michalovy Hory, od potoka krátké stoupání do Křínova, přes Otín sjedeme do Plané. Cca 30 kilometrů většinou po rovině romantickým údolím Kosího potoka.

Průvodce zájezdu:                          

 Průvodcem zájezdu je turista, cyklista a místní znalec Míla Antropius.

Cena zahrnuje:

Ubytování v domově mládeže v Plané u Mariánských lázní ve 3-4 lůžkových pokojích, polopenze, průvodce, informační materiály, pojištění proti úpadku CK, DPH.

Cena nezahrnuje:

Dopravu (za příplatek je možné zajistit dopravu mikrobusem), vstupy do přírodních a historických památek.

 Tisk této stránky

Zpět na stránku se seznamem zájezdů

Máte zájem o informace k tomuto zájezdu?

Vepište požadované informace do krátkého kontaktního formuláře a odešlete k nám, budeme Vás kontaktovat.

Všechna pole musí být vyplněna, abychom Vás mohli kontaktovat zpět.

Jméno a příjmení

Město

Váš email

Váš telefon

 

Po odeslání údajů Vás budeme kontaktovat